Smide

Dotterbolaget Östra Vrams Smides AB består av olika delar och är ett av de största företagen inom sin bransch i södra Sverige. Företaget arbetar främst lokalt i Skåne, Blekinge och södra Småland. Huvuddelen av verksamheten är koncentrerad till Skåne. Östra Vrams smides målsättning är att bli ledande på vår marknad. Med ledande menar vi ledande i kvalitativa termer. Med en modern verkstad och en välanpassad maskinpark tillverkar bolaget profiler efter önskemål. I maskinparken hittar du bland annat kantmaskin, klippsträcka och kantpress. Besök gärna Östra Vrams hemsida!