H&M i Trelleborg

Ombyggnation av affärslokal.

Nytt huvudkontor till ABK

Ombyggnad av kontorslokaler.

Reningsverk i Nogersund

Thage samarbetar med Veolia Water Technologies AB om ett nytt reningsverk i Nogersund.

Kranen 2 i Västra Hamnen Malmö

Ombyggnad till Polishögskolans verksamhet.

Murmästaren och Värdshuset

Nybyggnation av kedjehus och radhus i Lomma.

Uppåkra Förskola

Nybyggnation av förskola i Hjärup.

Kv. Stafvre 11

Nybyggnation av äldreboende åt Hemsö.

Nya Sånnaskolan i Åhus

Nybyggnation av F-6 skola i Åhus.

Kv Särimner

Energieffektiva lägenheter i Hyllie.

Kv. Vikhem

Nybyggnation av äldreboende i Staffanstorp.

Lingenässkolan Kristianstad

Nybyggnation av F-6 skola i Kristianstad.

Hemhult Kristianstad

Totalrenovering med höga krav på ljudklimatet.

Folktandvården Kristianstad

Av AB Kristianstadsbyggen har vi erhållit uppdraget att bygga om lokaler till […]

Parken 2

Objektet avser nybyggnad av ca 175 lägenheter + 4 lokaler. Kvarteret består […]

The Absolut Company, inklädning av destillationsbyggnad

Projektet avser inklädning av destillationsbyggnad i syfte att förhindra fåglar större än […]

Idrottshallen i Kristianstad

Projektet är en totalentreprenad och avser etapp 1 av 2 för ombyggnad […]

Svalans Förskola

Objektet avser om.- o tillbyggnad av Svalans förskola på Odal i Kristianstad. […]

Havsblick, kv Lichton

Till Ystadbostäder har vi fått förtroendet att uppföra st 29 hyreslägenheter + […]

Ica Värnhem i Malmö

Vi bygger om butikslokaler för Ica supermarket på Östra Förstadsgatan i Malmö.

Kv. Dungen

Kv. Dungen, Hyllie – Samverkansentreprenad som omfattar kontorsfastighet.Totalt ca. 13 000 m² […]

Kv. Stapelbädden

Vi har erhållit uppdraget att genomföra ett projekt som omfattar nybyggnad av 163 […]

Swedbank Åstorp

Ombyggnad av bankkontor.

Absolut Company

Till Absolut Company i Åhus har vi fått förtroendet att utföra byggnad […]

Absolut Company

Till Absolut Company i Åhus har vi fått förtroendet att utföra byggnad […]

Marinpedagogiskt Centrum

Objektet avser nybyggnad av Marinpedagogiskt centrum på Ribersborgstranden. Byggnaden är i ett […]

Scan Kristianstad, Konserven

Takbyte i 2 etapper, varav etapp 1 under sommaren 2016 då 120 m² utföres […]

Scan Kristianstad, Stalltak

Det gamla taket av siporexplank ska bytas till nytt likvärdigt, dessutom ska stallet […]

Scan Kristianstad, Skiven

Detta är ett område som renoveras i olika etapper efter behov och […]

Sparbanken Skåne i Eslöv

Vi har fått förtroendet att renovera Sparbanken Skåne i Eslöv åt Sparbanken […]

Kv Uven

Kv. Uven – Ombyggnadsprojekt mitt i Malmö City. Ca 6 000 m² […]

Kranen 2

Kranen 2 – Fastigheten intill Ubåtshallen ska ingå en total ombyggnad för […]

Kv Högvakten 6

Fastigheten Kv. Högvakten 6 förvärvades av Malmö Cityfastigheter AB under våren 2015. […]

Skola Borstahusen

Vi har fått förtroendet att bygga en ny F-9 skola i Borstahusen, Landskrona. […]

Ubåtshallen Malmö

Thage i Skåne AB har fått förtroendet att genomföra omfattande ombyggnadsarbeten av […]

Bulklager Landskrona

Landskrona hamn AB är beställare till återuppförandet av lager 4 efter brand. Detta är […]

Biotron

Akademiska Hus är beställare till en ny forskningsanläggning i Alnarp inkl markarbeten […]

Bostäder Brandstationen

Nu bygger vi 45 lägenheter inom bostadsområdet Brandstationen Kävlingevägen som uppfyller kravet […]

Kvarteret Hermod 2

THAGE har blivit tilldelade projektet Hermod 2. Hermod 2 ligger i Hyllie, […]

Kvarteret Valthornet

Projektet avser ombyggnad av garage och lokaler till 14 st marklägenheter, igensättning […]

Rinkaby Rör

THAGE har i samverkan med beställaren Rinkaby Rör fått i uppdrag att […]

Absolut Company

Absolut Company har en etanolfabrik i Nöbbelöv där vi fått förtroendet att […]

Tetra Pak

Nybyggnation av ett helautomatiskt höglager inklusive nytt truckladdningsrum, nytt skyddsrum samt takförstärkning […]

Östra Kommunhuset KRSTD

Ombyggnation av Östra Kommunhuset i Kristianstad. Objektet är beläget i östra delarna […]

Nybyggnad Nöbbelöv, Lund

Vår beställare Stena Fastigheter har beviljats bygglov till fyra nya bostadshus vid […]

Krstd Automobil Däckcenter

Vi har åter fått förtroendet att bygga åt Kristianstads Automobil, denna gång […]

Kvarteret Fossilen

Det aktuella bostadsprojektet ingår i ett större utbyggnadsområde, Råbylund II, i Lunds östra […]

Tulip Food Company

I slutet av januari 2015 startade vi om- och tillbyggnaden åt Tulip […]

Miljöhus åt Midroc

Nu bygger vi en miljöklassad kontorsbyggnad åt Midroc i Hyllie.

Pålsjö dammar

Nu får studenterna nya, sköna trädäck och uteplatser vid dammarna.

Ericsson

Ericsson Mobile Communication AB i Lund. Ritat av Gert Wingårdh.