H&M i Trelleborg

Thage har fått förnyat förtroende av Hemsö Fastighets AB att utföra ombyggnation […]

ABK nytt huvudkontor

Thage har fått tilldelningsbeslut avseende ombyggnadsprojektet ”Jepp Buck” som innebär komplett ombyggnad […]

Reningsverk i Nogersund

Thage har tillsammans med Veolia Water Technologies AB inlett ett samarbete avseende […]

Kranen 2 i Västra Hamnen Malmö

Kranen 2 – Fastigheten intill Ubåtshallen som ska ingå en total ombyggnad […]

Murmästaren och Värdshuset

Nybyggnad av 12 kedjehus och 7 radhus i Lomma. En totalentreprenad i […]

Uppåkra Förskola

Nybyggnad av förskola i Uppåkra.

Kv. Stafvre 11

Thage har återigen fått förtroendet att utföra ett äldreboende åt Hemsö. Byggnaden […]

Nya Sånnaskolan i Åhus

Projekter avser nybyggnation av F-6 skola för 710 elever samt en om- […]

Kv Särimner

TIll Roths Fastigheter har vi fått förtroendet att bygga 70 hyresrätter i […]

Kv. Vikhem

Thage har fått förtroendet att gå vidare med fas 2 gällande Kv Vikhem, ett äldreboende i […]

Lingenässkolan Kristianstad

Objektet omfattar nybyggnad av skola F-6, särskola, skola AST, storkök, sporthall, administrativa […]

Hemhult Kristianstad

Till Stenvalvet AB utför vi en totalrenovering i en av byggnaderna på Hemhult […]

Folktandvården Kristianstad

Av AB Kristianstadsbyggen har vi erhållit uppdraget att bygga om lokaler till […]

Parken 2

Objektet avser nybyggnad av ca 175 lägenheter + 4 lokaler. Kvarteret består […]

The Absolut Company, inklädning av destillationsbyggnad

Projektet avser inklädning av destillationsbyggnad i syfte att förhindra fåglar större än […]

Idrottshallen i Kristianstad

Projektet är en totalentreprenad och avser etapp 1 av 2 för ombyggnad […]

Svalans Förskola

Objektet avser om.- o tillbyggnad av Svalans förskola på Odal i Kristianstad. […]

Havsblick, kv Lichton

Till Ystadbostäder har vi fått förtroendet att uppföra st 29 hyreslägenheter + […]

Ica Värnhem i Malmö

Vi bygger om butikslokaler för Ica supermarket på Östra Förstadsgatan i Malmö.

Kv. Dungen

Kv. Dungen, Hyllie – Samverkansentreprenad som omfattar kontorsfastighet.Totalt ca. 13 000 m² […]

Kv. Stapelbädden

Vi har erhållit uppdraget att genomföra ett projekt som omfattar nybyggnad av 163 […]

Swedbank Åstorp

Vi har fått uppdraget att utföra en ombyggnad av befintligt bankkontor, 580 kvm […]

Absolut Company

Till Absolut Company i Åhus har vi fått förtroendet att utföra byggnad […]

Absolut Company

Till Absolut Company i Åhus har vi fått förtroendet att utföra byggnad […]

Marinpedagogiskt Centrum

Objektet avser nybyggnad av Marinpedagogiskt centrum på Ribersborgstranden. Byggnaden är i ett […]

Scan Kristianstad, Konserven

Takbyte i 2 etapper, varav etapp 1 under sommaren 2016 då 120 m² utföres […]

Scan Kristianstad, Stalltak

Det gamla taket av siporexplank ska bytas till nytt likvärdigt, dessutom ska stallet […]

Scan Kristianstad, Skiven

Detta är ett område som renoveras i olika etapper efter behov och […]

Sparbanken Skåne i Eslöv

Vi har fått förtroendet att renovera Sparbanken Skåne i Eslöv åt Sparbanken […]

Kv Uven

Kv. Uven – Ombyggnadsprojekt mitt i Malmö City. Ca 6 000 m² […]

Kranen 2

Kranen 2 – Fastigheten intill Ubåtshallen ska ingå en total ombyggnad för […]

Kv Högvakten 6

Fastigheten Kv. Högvakten 6 förvärvades av Malmö Cityfastigheter AB under våren 2015. […]

Skola Borstahusen

Vi har fått förtroendet att bygga en ny F-9 skola i Borstahusen, Landskrona. […]

Ubåtshallen Malmö

Thage i Skåne AB har fått förtroendet att genomföra omfattande ombyggnadsarbeten av […]

Bulklager Landskrona

Landskrona hamn AB är beställare till återuppförandet av lager 4 efter brand. Detta är […]

Biotron

Akademiska Hus är beställare till en ny forskningsanläggning i Alnarp inkl markarbeten […]

Bostäder Brandstationen

Nu bygger vi 45 lägenheter inom bostadsområdet Brandstationen Kävlingevägen som uppfyller kravet […]

Kvarteret Hermod 2

THAGE har blivit tilldelade projektet Hermod 2. Hermod 2 ligger i Hyllie, […]

Kvarteret Valthornet

Projektet avser ombyggnad av garage och lokaler till 14 st marklägenheter, igensättning […]

Rinkaby Rör

THAGE har i samverkan med beställaren Rinkaby Rör fått i uppdrag att […]

Absolut Company

Absolut Company har en etanolfabrik i Nöbbelöv där vi fått förtroendet att […]

Tetra Pak

Nybyggnation av ett helautomatiskt höglager inklusive nytt truckladdningsrum, nytt skyddsrum samt takförstärkning […]

Östra Kommunhuset KRSTD

Ombyggnation av Östra Kommunhuset i Kristianstad. Objektet är beläget i östra delarna […]

Nybyggnad Nöbbelöv, Lund

Vår beställare Stena Fastigheter har beviljats bygglov till fyra nya bostadshus vid […]

Krstd Automobil Däckcenter

Vi har åter fått förtroendet att bygga åt Kristianstads Automobil, denna gång […]

Kvarteret Fossilen

Det aktuella bostadsprojektet ingår i ett större utbyggnadsområde, Råbylund II, i Lunds östra […]

Tulip Food Company

I slutet av januari 2015 startade vi om- och tillbyggnaden åt Tulip […]

Miljöhus åt Midroc

Nu bygger vi en miljöklassad kontorsbyggnad åt Midroc i Hyllie.

Pålsjö dammar

Nu får studenterna nya, sköna trädäck och uteplatser vid dammarna.

Ericsson

Ericsson Mobile Communication AB i Lund. Ritat av Gert Wingårdh.