Thage avser bygga 500 bostäder i Kristianstad

Thage avser bygga 500 bostäder i Hammar, Kristianstad. Området omfattar cirka 55 000 kvadratmeter och tanken är olika boendeformer som flerfamiljshus, kedjehus och radhus, både hyresrätter och bostadsrätter. Kristianstadsbladet uppmärksammade detta i en artikel som prenumeranter kan läsa i sin helhet här.