Artikel om huvudkontoret Haganderska Palatset

Haganderska palatset var Kristianstads eget Downton Abbey på 1910-talet. Ett miljonarv gjorde det möjligt för häradshövdingen Axel Hagander och hans hustru Ellen att få sitt drömhus.

Utsidan avslöjar ingenting av insidans prakt. Visserligen upptar Haganderska palatset nästan halva kvarteret i hörnet av Vasagatan och Lagmansgatan, men fasaden är sluten och ganska neutral.

Läs hela artikeln här.