Bättre arbetsmiljö

image
På Thage har vi lagt in en högre växel i arbetet för en bättre arbetsmiljö. I år har vi nämligen blivit arbetsmiljöcertifierade, vilket är mer än ett fint diplom på väggen.  Det betyder att vi tillsammans med våra anställda jobbar systematiskt för att uppnå en säkrare och bättre arbetsmiljö.

Till exempel har vi beslutat att kontinuerligt köpa in – enbart – de allra bästa maskinerna och verktygen. Bättre arbetsmiljö skapas inte i en handvändning, men varje grej bidrar till att våra byggare ska må bra och hålla ett helt arbetsliv.Bättre arbetsmiljö

biotronVåra anställda bad om bättre verktyg och maskiner. Från och med denna höst köper vi därför enbart in det allra bästa som marknaden kan erbjuda.


Kommunicera mera

Bättre information och mer diskussion, var önskemålen från medarbetarna. Så nu blir det veckomöten och info-TV.


Ordning och reda

Ubåtshallen exteriörAlla vi på Thage tyckte att vi kan planera bättre. Sagt och gjort – nu sjösätter vi konkreta projekt som handlar om bättre planering och framförhållning.


Miljö och avfallshantering

När medarbetarna på Thage sa ifrån om vad som är viktigt för dem – då placerade sig miljöhänsyn högt. Okej. Först ut på dagordningen: att bli ännu bättre på att hantera byggavfall.


Personligt ledarskap

Ubåtshallen exteriörEn modern byggarbetsplats ställer krav på oss som jobbar där. Vi ska jobba säkert och effektivt, hjälpa varandra och ge feedback.


Kompetensutveckling

Ubåtshallen exteriörOm vi lär av varandra slipper vi uppfinna hjulet gång på gång. Så nu organiserar vi vårt erfarenhets- och kunskapsutbyte.