Byggtalang – ett utbildningsprogram för studenter

Byggtalang är ett utbildningsprogram som vi på Thage i Skåne AB (THAGE) erbjuder tillsammans med konsultbolaget Byggadministration Harald Olsson AB (HOAB). Utbildningsprogrammet förbereder dig som student för morgondagens arbetsliv. Genom ett långsiktigt åtagande och företagsöverskridande samarbete får du en bred inblick i byggprocessens alla delar samt en tydlig koppling mellan skolans teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter. Dessutom skapas förutsättningar för dig som studerar att bygga upp ett kontaktnät med näringslivet.

Du kan antingen välja att ansöka till utbildningsprogrammet hos oss på THAGE eller hos HOAB. Vid en eventuell antagning blir företaget som du ansökt till ditt supportbolag och där blir du tilldelad en mentor som stöd och vägledning under utbildningsprogrammet. Delar av tiden kommer att tillbringas på det andra företaget genom det utbyte som är en del av Byggtalang.

Vem kan ansöka till Byggtalang?

Byggtalang riktar sig till dig som går i årskurs 3 på ett civilingenjörsprogram med bygginriktning eller till dig som går i årskurs 1 på ett högskoleingenjörsprogram med bygginriktning.

Utbildningsprogram hos THAGE

Du inleder programmet med en praktikperiod som arbetsledare på någon av våra byggarbetsplatser. Där deltar du i det dagliga produktionsarbetet tillsammans med THAGEs medarbetare, underentreprenörer och konsulter. Beroende på i vilken fas projektet befinner sig, får du under det följande läsåret möjlighet att fortsätta hålla kontakt med projektet och medverka vid exempelvis slutbesiktning eller möten.

Under block 2 fortsätter du din praktikperiod som arbetsledare. Finns möjlighet och önskemål så fortsätter du på samma arbetsplats alternativt på en annan av våra byggarbetsplatser. Beroende på projektens fas kan du även få möjlighet att delta i våra projektingenjörers arbete med inköp, kalkyl och projektering.

Under block 3 har du möjlighet till fler praktikdagar samt att skriva ditt examensarbete hos oss.

Som komplement får du båda somrarna praktisera hos HOAB för att få insyn i projektledning, besiktningar och andra konsultuppdrag.

Beskrivning av block 1-3 i utbildningsprogrammet

Hur ansöker jag?

Du ansöker till Byggtalang genom att göra en Spontanansökan på thage.com/jobba-hos-oss/ där du väljer ”Byggtalang” som Jobbkategori och Roll. Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev. Sista ansökningsdag är den 1 mars 2024.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Matilda Andersson på vår HR-avdelning, 0736-99 76 97.

 

Mer information om Byggtalang

Läs gärna vår informationsfolder här.