Certifieringsrevision

Thage i Skåne AB har godkänts i certifieringsrevision enligt ISO 9001 och 14001 samt OHSAS 18001, dvs kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vårt certifikat kan man se här.