Detaljplanen för kv. Filmen i Tollarp har vunnit laga kraft

Thage-koncernen äger och förvaltar ett flertal fastigheter runt om i Skåne och vi arbetar löpande med att förbättra och utveckla våra fastigheter.

Ett av våra utvecklingsprojekt på fastighetssidan just nu är kvarteret Filmen i centrala Tollarp. Här planerar vi för att bygga ut butiken till ICA Supermarket Tollarp och bygga 40 st nya lägenheter. Nyligen fick vi det glada beskedet att detaljplanen för hela kvarteret Filmen har vunnit laga kraft!

Inom kort kommer vi att söka bygglov för utbyggnaden av ICA-butiken, med förhoppning om att byggnationen ska kunna påbörjas direkt efter sommaren. Samtidigt planerar vi för att bygga de nya lägenheterna i den södra delen av kvarteret, vid torget.

 

Mer publicitet om projektet:

Artikel i Kristianstadsbladet den 29/3-2021: 100 miljoner satsas i byn – större butik och ny restaurang