En för alla, alla för en!

En för alla

En modern byggarbetsplats ställer krav på oss som jobbar där. Vi ska jobba säkert och effektivt, hjälpa varandra och ge feedback. Då bygger vi inte bara hus, utan också ett arbetsklimat där vi trivs, gör bättre ifrån oss och utvecklas. 2016 satsar vi på utbildning för alla på Thage, i ledarskap, feedback och att utvecklas på jobbet. Så stärker vi vår gemenskap och framåtanda ännu mer.

Att arbeta i en modern organisation innebär ansvar att leda sig själv och hjälpa andra. Engagemanget är starkt hos alla på Thage, och i år lyfter vi oss till nya höjder genom utbildning för alla.Bättre arbetsmiljö

biotronVåra anställda bad om bättre verktyg och maskiner. Från och med denna höst köper vi därför enbart in det allra bästa som marknaden kan erbjuda.


Kommunicera mera

Bättre information och mer diskussion, var önskemålen från medarbetarna. Så nu blir det veckomöten och info-TV.


Ordning och reda

Ubåtshallen exteriörAlla vi på Thage tyckte att vi kan planera bättre. Sagt och gjort – nu sjösätter vi konkreta projekt som handlar om bättre planering och framförhållning.


Miljö och avfallshantering

När medarbetarna på Thage sa ifrån om vad som är viktigt för dem – då placerade sig miljöhänsyn högt. Okej. Först ut på dagordningen: att bli ännu bättre på att hantera byggavfall.


Personligt ledarskap

Ubåtshallen exteriörEn modern byggarbetsplats ställer krav på oss som jobbar där. Vi ska jobba säkert och effektivt, hjälpa varandra och ge feedback.


Kompetensutveckling

Ubåtshallen exteriörOm vi lär av varandra slipper vi uppfinna hjulet gång på gång. Så nu organiserar vi vårt erfarenhets- och kunskapsutbyte.