Fakturering

  • Fakturan måste vara utställd med mottagarens fullständiga juridiska namn, adress och organisations nr.
  • Fakturan ska innehålla projekt nr (1 bokstav + 7 siffror) alternativt objekt nr (5 siffror).
  • Referens namn både hos er och hos oss.
  • Om fakturan omfattas av ”omvänd skattskyldighet” ska detta framgå i text.
  • Ev bilagor ska vara i PDF-format.
  • För ytterligare information länk till Skatteverket.
   
Thage i Skåne AB, Box 515, 291 25 Kristianstad
Org nr: 556065-9145
VAT nr: SE556065914501