Första spadtaget till Rättscentrum i Kristianstad

I tisdags den 9/11-2021 togs första spadtaget till projektet Rättscentrum i Kristianstad. Vi på THAGE ska bygga den första delen av projektet, som kommer att inrymma ett nytt polishus och lokaler till åklagarmyndigheten. Vår beställare är Intea Fastigheter AB (publ). Vi ser fram emot att komma igång med detta projekt som är det största projektet omsättningsmässigt i THAGEs historia.

 

Läs gärna mer i Kristianstadsbladets artikel:
https://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/bekraftat-da-oppnar-kristianstads-nya-rattscentrum-83c8525e/