Framtiden kräver mer bygg per krona

Pressmeddelande 2016-09-15

Behovet av bostäder i Skåne det närmaste decenniet är hisnande. Branschmötet Thagedagen på Malmö Live den 20 september 2016 handlar om hur byggbranschen kan bli effektivare. Huvudtalare är Anders Andersson, koncernchef för byggbolaget Thage, och kommunstyrelsens ordförande i Lund Anders Almgren (S).

Regionala byggföretaget Thage vill arbeta så mycket som möjligt i så kallad samverkansentreprenad, bland annat eftersom den innebär att byggaren kan bidra med kunnande och lösningar tidigare i processen. Koncernchefen Anders Andersson vill också utveckla effektiva metoder att rusta upp miljonprogrammet, och lanserar ett egenutvecklat koncept för bostadsbyggande, Thage Bostad, som ska effektivisera i alla led:
– Bara några procents effektivitetsvinst kan ge enorma besparingar. Vårt koncept Thage Bostad kommer att göra både upphandling och byggnation betydligt enklare och effektivare, säger Anders Andersson.

Lund är en av de skånska kommuner som står inför stora satsningar.
– Som tillväxtmotor är Lund en kommun som tyvärr präglats av bostadsbrist, men nu har byggandet tagit rejäl fart. Men vi nöjer oss inte med det för våra ambitioner är ännu högre. Bättre samverkan och mer kostnadseffektiva lösningar är vägen framåt, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Det är byggkoncernen Thage (thage.com) som är initiativtagare och arrangör bakom branschmötet Thagedagen på Malmö Live den 20 september. Medier som vill ställa frågor eller bevaka evenemanget på plats är välkomna att kontakta Anders Andersson på telefon 0705-11 91 79 eller anders.andersson@thage.com. Pressbilder finns att hämta på http://www.thage.com. Thagedagen kommer att dokumenteras på video.