Från Stall till Gårdshotell – Del 3

Gårdshotellet på Allé på Österlen börjar ta form! Invändigt kan man inte längre se att byggnaden tidigare användes som stall. Rumsindelningen är nästan färdig och våra murare är i full gång med att putsa innerväggar.

Sist vi uppdaterade från Gårdshotellet på Allé på Österlen var strax innan jul. Sedan dess har yttertaket plåtats och färdigställts. På bottenvåningen inne i huset har gipstaket färdiggjorts och innerväggarna har murats. El, rör och vent har dragit och spårat fram sina anslutningar så att vi har kunnat börja putsa innerväggarna. På ovanvåningen har vi isolerat bjälklag och lagt spånskivor. Vi har satt luftning, plastat och glesat, samt lösulls-isolerat.

Nu börjar man kunna se konturerna av de framtida hotellrummen. Totalt blir det sju hotellrum på Gårdshotellet. Sex rum kommer att ligga på bottenplan. Dessa rum kommer att nås utifrån och kommer att få en egen uteplats. Det sjunde rummet kommer att vara på ovanvåningen där det även kommer att bli ett gemensamt samlingsrum för hotellets gäster.

Nästa steg i processen är att putsa färdigt på nedanvåningen och börja gipsa väggar och snedtak på ovanvåningen. Därefter ska vi vänta in fönster och dörrar.