Global Compact

Thage i Skåne har nu tagit ytterligare ett steg i social hållbarhet. Vi har beslutat att gå med i FN:s Global Compact och följa de 10 principerna.

Man kan sammanfatta dessa med att vi ska stödja och respektera de mänskliga rättigheterna. Vi ska också följa lagar gällande arbetskraft såsom rätten till kollektiva förhandlingar, avskaffande av tvångsarbete, barnarbete och diskriminering vid anställning i all form.

Vi ska även medverka till att ta initiativ för att främja miljömässigt ansvarstagande, stödja försiktighetsprincipen samt uppmuntra till att utveckla och sprida miljövänlig teknik. Thage ska även arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning.

För mer information, besök FN:s hemsida: https://www.unglobalcompact.org/