Hållbarhet

Nyckeln till en bra verksamhet är engagemang, kunnighet och ansvar för trakten där man bor. De projekt som vi utför ser vi därför inte bara som affärer mellan oss och beställaren, utan också som mindre och större delar i en positiv samhällsutveckling. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle genom att värna om såväl miljö och klimat som våra medarbetare och medmänniskor.

Vår övergripande målsättning är att säkerställa en hållbar verksamhet med goda relationer som skapar ekonomisk tillväxt och bidrar till samhällets utveckling, utan negativ inverkan på människa och miljö. Vår målsättning når vi genom ett omfattande miljöarbete och genom det sociala ansvar vi tar för våra medarbetare och alla de människor som vi dagligen möter i vårt arbete. Sedan 2016 är vi medlemmar i UN Global Compact. Medlemskapet innebär att vi ska göra affärer på ett ansvarsfullt sätt genom att anpassa vår verksamhet till FN:s tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Vårt hållbarhetsarbete

Vi har delat upp vårt hållbarhetsarbete i fem olika fokusområden: En hållbar affär, Klimatet i fokus, Engagerade medarbetare, En hållbar framtid och Allas lika värde.

  • En hållbar affär syftar till att Thage ska bedriva en etiskt korrekt verksamhet, där vi tar ansvar för hela vår byggprocess.
  • Klimatet i fokus innefattar det stora ansvar som Thage känner för att kontinuerligt arbeta för att minska vår negativa miljöpåverkan.
  • Engagerade medarbetare är en förutsättning för att vi ska nå resultat. Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Därav lägger vi stort fokus på att skapa en säker och trivsam arbetsplats där det finns goda möjligheter för kompetensutveckling.
  • En hållbar framtid syftar till det ansvar som Thage känner för samhället, miljön och för de människor som ska leva med det vi bygger, både nu och i framtiden.
  • Allas lika värde innefattar såväl jämställdhet och mångfald på den egna arbetsplatsen som våra möjligheter till att verka för en positiv samhällsutveckling.

Inom respektive fokusområde har vi identifierat ett antal hållbarhetsmål. Läs mer om detta i vår hållbarhetsredovisning här.

Certifieringar

För att vi ska kunna säkerställa en effektiv verksamhet, samt skapa förutsättningar för förbättringar och en hållbar arbetsplats, är det viktigt att vi har ett ledningssystem till vår hjälp. Vårt ledningssystem avser hela vår verksamhet och uppfyller kraven i ISO 9001:2015 (kvalitetsledning), 14001:2015 (miljöledning) och 45001:2018 (arbetsmiljöledning). Vi är certifierade enligt samtliga tre standarder: Certifikat Kvalitet, Certifikat Miljö, Certifikat Arbetsmiljö.