Hållbarhet

Nyckeln till en bra verksamhet är engagemang, kunnighet och ansvar för trakten där man bor. De projekt som vi utför ser vi därför inte bara som affärer mellan oss och beställaren, utan också som mindre och större delar i en positiv samhällsutveckling. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle genom att värna om såväl miljö och klimat som våra medarbetare och medmänniskor.

Vår övergripande målsättning är att säkerställa en hållbar verksamhet med goda relationer som skapar ekonomisk tillväxt och bidrar till samhällets utveckling, utan negativ inverkan på människa och miljö. Vår målsättning når vi genom ett omfattande miljöarbete och genom det sociala ansvar vi tar för våra medarbetare och alla de människor som vi dagligen möter i vårt arbete. Sedan 2016 är vi medlemmar i UN Global Compact. Medlemskapet innebär att vi ska göra affärer på ett ansvarsfullt sätt genom att anpassa vår verksamhet till FN:s tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Vårt hållbarhetsarbete

Läs om vårt hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsredovisning, här.

 

En film om vårt hållbarhetsarbete på THAGE:

Certifieringar

För att vi ska kunna säkerställa en effektiv verksamhet, samt skapa förutsättningar för förbättringar och en hållbar arbetsplats, är det viktigt att vi har ett ledningssystem till vår hjälp. Vårt ledningssystem avser hela vår verksamhet och uppfyller kraven i ISO 9001:2015 (kvalitetsledning), 14001:2015 (miljöledning) och 45001:2018 (arbetsmiljöledning). Vi är certifierade enligt samtliga tre standarder: Certifikat Kvalitet, Certifikat Miljö, Certifikat Arbetsmiljö.