Hållbarhet

Nyckeln till en bra verksamhet är engagemang, kunnighet och ansvar för trakten där man bor. De projekt som vi utför ser vi därför inte bara som affärer mellan oss och beställaren, utan också som mindre och större delar i en positiv samhällsutveckling. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle genom att värna om såväl miljö och klimat som våra medarbetare och medmänniskor.  

 

 

Thages hållbarhetsstrategi

Sedan 2016 är Thage medlem i UN Global Compact. Medlemskapet innebär att vi ska göra affärer på ett ansvarsfullt sätt genom att anpassa vår verksamhet till FN:s tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Vi ska också upprätta relevanta hållbarhetsmål utifrån Agenda 2030, så att hållbarhet blir en naturlig del av vår verksamhet.

Thages övergripande hållbarhetsstrategi handlar om att säkerställa en hållbar verksamhet med goda relationer, som skapar ekonomisk tillväxt och bidrar till samhällets utveckling, utan negativ inverkan på människa och miljö. Thage har identifierat tre fokusområden; En hållbar affär, Ett hållbart samhälle och Ett hållbart arbetsliv. Det talas vanligtvis om tre dimensioner inom hållbar utveckling: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

En hållbar affär – där varje projekt ska bli ett referensobjekt

För Thage är ekonomisk hållbarhet kopplat till goda relationer med kunder, partners och leverantörer, som bygger på förtroende och ömsesidig respekt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna driva vår verksamhet framåt. För att vi ska kunna skapa en hållbar byggprocess är det också viktigt att vi börjar redan vid våra inköp. Thage har stora möjligheter att bidra till ett hållbart byggande, genom att göra våra inköp miljö- och arbetsmiljövänliga.

Mål:

Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Ett hållbart samhälle – med lokal förankring bygger vi för framtida generationer

Den ekologiska dimensionen har vi valt att kalla för ”Ett hållbart samhälle” och inbegriper vårt arbete med att minska vår negativa miljöpåverkan i produktion. Samtidigt som vi bygger bostäder, skolor, förskolor och kontor engagerar vi oss i lokala samhällsbyggnadsprojekt för att skapa en hållbar framtid, för både människor och miljö.

Mål:

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion
Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Ett hållbart arbetsliv – en säker arbetsplats och friska medarbetare

Den sista dimensionen – social hållbarhet, handlar bland annat om vårt systematiska arbetsmiljöarbete och hur vi arbetar för att ha en säker arbetsmiljö och friska medarbetare. Vi prioriterar hälsa och säkerhet, samt ett tydligt ledarskap som bygger på delaktighet. Det är viktigt att vi kan erbjuda en arbetsmiljö med fokus på utveckling och eget ansvar, samtidigt som våra medarbetare har balans i livet. Fokusområdet innefattar också hur vi skapar förutsättningar för unga människor att komma in på arbetsmarknaden.

Mål:

Mål 5. Jämställdhet
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 

 

En film om vårt hållbarhetsarbete på Thage: