Ombyggnation av V-huset åt Akademiska Hus

Ombyggnation av V-huset åt Akademiska Hus

Thage Anderssons Byggnads AB har fått uppdraget att
på samordnad generalentreprenad bygga om V-huset (del av LTH) i Lund till Akademiska Hus. Totalt rör det sig om ca 20 000 m2 BTA, som fördelar sig på två etapper. Bodar är redan på plats och arbetet startar upp 2013-11-11.

Första etappen, som främst omfattar ombyggnation och en mindre tillbyggnad, skall vara
klar 2014-11-12 och den andra etappen, som omfattar rivning och ombyggnation, skall vara klar 2016-04-01. Ett par företag kommer under delar av tiden ha pågående verksamhet inom arbetsområdet varför särskild vikt vid arbetsmiljöfrågor, inhägnader och larm mm beträffande detta faktum kommer läggas.