Internt utvecklingsarbete – för ett ännu bättre Thage

Nu bygger vi vidare

Under våren har över 300 personer på Thage arbetat fram kloka synpunkter för företagets utveckling. Nu ska förbättringsförslagen förverkligas.

Med start den 3 augusti börjar ett utvecklingsprojekt där de anställdas synpunkter och förbättringsförslag ska omsättas i handling. Detta ambitiösa arbete ska pågå under ett år och innebär bland annat satsningar på planering, kommunikation och delaktighet. Åtgärderna är ett led i att utveckla företaget och uppnå vision 2020, där målet bland annat är en omsättning på 2 miljarder kronor.

 Ordning och reda

Ubåtshallen exteriörAlla vi på Thage tyckte att vi kan planera bättre. Sagt och gjort – nu sjösätter vi konkreta projekt som handlar om bättre planering och framförhållning.


Kommunicera mera

Bättre information och mer diskussion, var önskemålen från medarbetarna. Så nu blir det veckomöten och info-TV.


Bättre arbetsmiljö

biotronVåra anställda bad om bättre verktyg och maskiner. Från och med denna höst köper vi därför enbart in det allra bästa som marknaden kan erbjuda.


En för alla, alla för en!

Ubåtshallen exteriörEn modern byggarbetsplats ställer krav på oss som jobbar där. Vi ska jobba säkert och effektivt, hjälpa varandra och ge feedback.