Jinert AB förvärvar Kranexpressen AB

2017-08-11 Pressrelease

Jinert AB förvärvar Kranexpressen AB av THAGE-koncernen.
THAGE-koncernen har valt att sälja av kranverksamheten. Jinert AB tar över alla mobila enheter och alla medarbetare. THAGE vill koncentrera sina investeringar inom bygg, plåt och smide och bli specialist på detta. Plåt och smide kommer att verka under ett varumärke – Plåtexpressen. Jinert AB är stor på mobilkransidan och växer ständigt. Vi har skrivit ett samarbetsavtal för framtiden. Affären är ett naturligt steg i företagets framtida strategier.

Sven Jinert, Anders Andersson