Koncernchef blir koncernledning

Idag, den 1 september 2022, lämnar jag som koncernchef över till en koncernledning. De unga skall få ta över och leda koncernen.
Under en längre tid har jag planerat att sluta som koncernchef och lämna över till en koncernledning. Jag kommer att vara sammankallande till koncernledningen fram till årsskiftet. Jag är kvar som arbetande styrelseordförande och naturligtvis som ägare.

I koncernledningen ingår: Elisabeth Johannesson Ekonomidirektör för Thage-koncernen, Robin Ferlesjö VD i Thage i Skåne AB, Vedat Basic VD i Plåtexpressen i Malmö AB, Karl-Erik Ekvall VD i Stålsmeden Syd AB, Matilda Andersson familjen, samt Elin Silberbauer familjen
De har och har fått mitt förtroende att driva koncernen framåt. Till sitt stöd finns ägardirektiv, budgetar med uppföljning och vår styrelse där jag är ordförande. Familjen representeras av mina döttrar Matilda och Elin som även arbetar inom koncernen som HR-partner respektive Kommunikatör. De har bland annat den viktiga uppgiften att hjälpa till så att koncernens Thage-anda (familjekänsla) bevaras.

Jag har stort förtroende för att koncernledningen kommer att fortsätta föra Thage-koncernen framåt så att vi håller vår vision “Att vara den bästa byggaren, plåtslagaren och smeden på vår marknad med engagerade och effektiva medarbetare, samt enkla beslutsvägar”.

/Anders Andersson, Byggmästare, ägare och styrelseordförande för Thage-koncernen

Vid frågor går det bra att kontakta mig via vår telefonväxel, 044-31 31 00.