LRQA-certifikat

Thage i Skåne AB har erhållit certifikat enligt ISO 9001 och 14001 samt OHSAS 18001, dvs kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vårt certifikat kan man se här.