Nu satsar vi på kommunikation

Fredagsinfo
Bättre information och mer diskussion, var önskemålen från medarbetarna. Så nu blir det veckomöten och info-TV.

Thage ska vara bäst i södra Sverige. Det betyder att vi ska vara väldigt bra på många saker. En är att informera, diskutera och fånga upp alla goda idéer och kloka synpunkter som vi vet att våra fantastiska medarbetare klurar på.

Därför sätter vi igång med fikaträffar varje fredag på Thages alla arbetsplatser. Träffarna blir ett naturligt forum för kommunikation i dess bästa form – öga mot öga. Vi sätter också igång utbyggnaden av info-TV, som kommer att finnas på Thages större arbetsplatser.

 Bättre arbetsmiljö

biotronVåra anställda bad om bättre verktyg och maskiner. Från och med denna höst köper vi därför enbart in det allra bästa som marknaden kan erbjuda.


Kommunicera mera

Bättre information och mer diskussion, var önskemålen från medarbetarna. Så nu blir det veckomöten och info-TV.


Ordning och reda

Ubåtshallen exteriörAlla vi på Thage tyckte att vi kan planera bättre. Sagt och gjort – nu sjösätter vi konkreta projekt som handlar om bättre planering och framförhållning.


Miljö och avfallshantering

När medarbetarna på Thage sa ifrån om vad som är viktigt för dem – då placerade sig miljöhänsyn högt. Okej. Först ut på dagordningen: att bli ännu bättre på att hantera byggavfall.


Personligt ledarskap

Ubåtshallen exteriörEn modern byggarbetsplats ställer krav på oss som jobbar där. Vi ska jobba säkert och effektivt, hjälpa varandra och ge feedback.


Kompetensutveckling

Ubåtshallen exteriörOm vi lär av varandra slipper vi uppfinna hjulet gång på gång. Så nu organiserar vi vårt erfarenhets- och kunskapsutbyte.