Ny utställningslokal åt Rinkaby Rör

Rinkaby Rör har gett oss förtroendet att i en samverkan uppföra en ny butik/utställningslokal i Malmö. Innan tillbyggnaden om ca 500 m² kan påbörjas ska en befintlig kontorsdel med samma yta rivas. Projekteringen har precis startat och byggnationen förväntas kunna påbörjas till hösten 2014.