Nyanlända mötte byggföretagare

På måndagen möttes nyanlända arbetssökande inom byggsektorn och byggföretagare i Glashuset på Norra Station. Förhoppningen var att kunna knyta kompetens till olika bristyrken. Ett av företagen på plats var Thage i Skåne AB, som representerades av Tobias Lellky. Han var positiv till träffen och möjligheterna som skapas. – Det är en bra tanke och ett bra sätt för att få in nyanlända i branschen. Vi behöver rekrytera och förhoppningsvis kan det här leda till någonting i framtiden, säger han.
Läs hela Norra Skånes artikel här.