Nytt partneringavtal med Stena Bygg AB

2014-09-08 tecknade vi partneringavtal med Stena Bygg AB gällande nybyggnation av bostäder i Nöbbelöv utanför Lund. Målsättningen är att avtalet ska leda till ett entreprenadavtal. Byggnationen ska då vara igång i början av 2015 och beräknas vara färdigställt hösten 2016. BTA är 9 200 m² fördelat på 120 lägenheter.