Om Thage

Välkommen till storfamiljen.

2014 blev Thage Andersson Byggnads, August Lundberg Byggnads och N-E Persson Byggnads ett och samma företag. Vi kallar det kort och gott för Thage. Tre starka, skånska familjeföretag är nu stommen i en stor familj – Thagekoncernen. Sammanslagningen gör oss flexiblare, tryggare och bättre rustade för tillväxt.

Vision

Vår vision är att: “Vi ska vara den bästa byggaren på vår marknad – där man möts av engagemang, effektivitet och enkla beslutsvägar“. Vårt mål är inte att bli störst i landet – vi vill fortsätta vara bäst i södra Sverige. Det är här vi vill växa. För även om vi bygger riktigt stora hus så vet vi att resultatet beror på beslut om många små detaljer. Och de fattas bäst i nära kontakt med våra kunder. Du står för önskemålen och vi står för erfarenheten. Och tillsammans hittar vi enkelt de lösningar som tar projekten i mål på utsatt tid.

Välkommen till Thage!

Närhet håller i längden

Nyckeln till en bra verksamhet är engagemang, kunnighet och ansvar för trakten där man bor. Så har det alltid varit. Vi tror på en gammal, hederlig idé om att ett påbörjat samarbete är tänkt att fungera under lång tid. Det ger effektivitet, yrkesstolthet och ömsesidigt förtroende – saker som alla tjänar på i längden. Vår affärsidé bygger helt enkelt på närhet.

Oberoende gör det enklare. Och effektivare.

En hörnsten i Thagekoncernen är att ha alla resurser under samma tak. Det garanterar att vi aldrig står utan den utrustning som behövs för att få ett bygge klart i tid. Våra olika avdelningar och systerbolag har alltid haft en rejäl kapacitet, i allt från håltagning till uthyrning av fordon och maskiner. De levererar både till projekt inom koncernen och till andra företag i byggbranschen.

thage_ur_myllan_715x410

Ur den skånska myllan

Södra Sverige har alltid varit en framåt del av landet. Och Thage har alltid varit en del av södra Sverige. Redan 1936 startade August Lundberg sin verksamhet på Lilla Södergatan i Lund. Kontoret och familjen delade på gatuhuset och i huset på gården inrymdes snickarverkstaden. Thage Andersson grundade sitt företag 1947 i villan i Västra Vram. Kunderna besöktes på motorcykel och bolagets första, stora investering blev en betongblandare. Och 1975 slog Nils-Eric Persson upp portarna i Sjöbo. ”Om man ska bli långvarig i den här branschen måste man se till att ha nöjda kunder”, konstaterade han redan från början. Och det gäller naturligtvis än idag.

Nils-Eric, August och Thage hade ungefär samma tankar om vad som är viktigt när man bygger hus. Oavsett det handlar om en skola, ett kontorshus eller lägenheter, så vill vi som byggbolag vara lika stolta över huset som byggherren själv. Även efter många, många år. Och det gör att företagen som nu heter Thage passar så bra ihop. Alla vi som jobbar i Thagekoncernen har samma mål – att fatta bra beslut tillsammans med kunden. Att få jobbet gjort på rätt sätt och i rätt tid. Att husen byggs friskt och bra för alla som ska vistas i dem. Och för alla de i bygden runtikring.


Koncernen

Thagekoncernen har totalt ca 400 medarbetare och består av 5 bolag: Thage i Skåne AB, Plåtexpressen i Malmö AB, Stålsmeden Syd AB, Förvaltnings AB Floresta samt Förvaltnings AB Skräbeån. Thage i Skåne AB, även kort kallat Thage, rymmer byggentreprenad- och byggserviceverksamheten med specialistavdelningar inom allt från inredningssnickeri till betong och håltagning. Systerbolagen Plåtexpressen i Malmö och Stålsmeden Syd betjänar Thage och andra byggbolag i södra Sverige. Systerbolagen Floresta och Skräbeån äger och förvaltar bostäder och kommersiella lokaler. Plåtexpressen i Malmö och Stålsmeden Syd har egna hemsidor som ni kan klicka er fram till nedan.

Ägare / Byggmästare, Anders Andersson

THAGE-koncernen
Koncernledning,
Elisabeth Johannesson Ekonomidirektör för Thage-koncernen, Robin Ferlesjö VD i Thage i Skåne AB, Vedat Basic VD i Plåtexpressen i Malmö AB, Karl-Erik Ekvall VD i Stålsmeden Syd AB, Matilda Andersson och Elin Silberbauer representerar ägarfamiljen

Thage i Skåne AB
Verkställande Direktör, Robin Ferlesjö

Plåtexpressen AB
Verkställande Direktör, Vedat Basic

Stålsmeden Syd AB
Verkställande Direktör, Karl-Erik Ekvall