Ordning och reda, pengar på freda!

Ordning och reda

Alla vi på Thage tyckte att vi kan planera bättre. Sagt och gjort – nu sjösätter vi konkreta projekt som handlar om bättre planering och framförhållning.

Bra planering och god framförhållning. Två till synes enkla saker, som är A och O i allt vi gör om vi vill leva efter våra kärnvärden om att arbeta effektivt, enkelt och engagerat.

Under vintern 2015-16 koncentrerar vi oss på några huvudområden: att projektera noggrannare, få fram bygghandlingar och arbetsberedningar i rätt tid, hålla bättre startmöten och följa upp ändrings- och tilläggsarbeten bättre. Vi siktar högt: noll fel!Bättre arbetsmiljö

biotronVåra anställda bad om bättre verktyg och maskiner. Från och med denna höst köper vi därför enbart in det allra bästa som marknaden kan erbjuda.


Kommunicera mera

Bättre information och mer diskussion, var önskemålen från medarbetarna. Så nu blir det veckomöten och info-TV.


Ordning och reda

Ubåtshallen exteriörAlla vi på Thage tyckte att vi kan planera bättre. Sagt och gjort – nu sjösätter vi konkreta projekt som handlar om bättre planering och framförhållning.


Miljö och avfallshantering

När medarbetarna på Thage sa ifrån om vad som är viktigt för dem – då placerade sig miljöhänsyn högt. Okej. Först ut på dagordningen: att bli ännu bättre på att hantera byggavfall.


Personligt ledarskap

Ubåtshallen exteriörEn modern byggarbetsplats ställer krav på oss som jobbar där. Vi ska jobba säkert och effektivt, hjälpa varandra och ge feedback.


Kompetensutveckling

Ubåtshallen exteriörOm vi lär av varandra slipper vi uppfinna hjulet gång på gång. Så nu organiserar vi vårt erfarenhets- och kunskapsutbyte.