Tidningen Personalinformation – PI

 

PI är Thagekoncernens egna tidning. Här i kan du bland annat läsa om projekten som vi har igång och uppdateringar från både ledning och medarbetare. PI skapades år 1977 och har därmed en gedigen historia och ett stort engagemang bakom sig. Tidningen kommer ut fyra gånger per år och skickas till anställda i koncernen, kunder, samarbetspartners och övriga intresserade.

Nedan hittar du de senaste numren av PI.