Parkallén

Nybyggnation av 2 stycken flerbostadshus.

Helsingkrona Söder

Nybyggnation av studentbostadshus.

Kulturen 4

Nybyggnad av flerbostadshus.

Raffinaderiet 3

Om- och tillbyggnad av kontor.

Bajonetten 3

Nyproduktion av hyreslägenheter inkl. utemiljö.

Bellevuegården

Nybyggnation av fyra stycken flerbostadshus.

Gauffinska Gården

Renovering och bevaring av kulturhus.

Reningsverk i Nogersund

Utbyggnad och modernisering av reningsverk.

Majoren 1

Nybyggnation av tre stycken flerbostadshus.

T-Kartor

Tillbyggnad av kontor.

Solvik

Nyproduktion av butiksyta samt omkringliggande markytor.

Villa Fridsbo

Nybyggnation av särskilt boende för äldre.

HamBo, Hammenhög

Ombyggnad av gammal skola till kollektiv.

Beta 6

Ombyggnation av kontor.

Fröknegårdsskolan

Till- och ombyggnad av skola.

Monbijouskolan

Totalrenovering av skola.

Lekatten 9, plan 4

Verksamhetsanpassning av kontor.

Kv. Stafvre 11

Nybyggnation av äldreboende åt Hemsö.

Nytt huvudkontor till ABK

Ombyggnad av kontorslokaler.

Harven 2

Ny- och tillbyggnation av kontorsbyggnad.

Renovering av loge

Omfattande renovering av loge.

Mobilia Shoppingcenter

Stomkomplettering handels.

Miljöhus, Hagestadborg

Nybyggnation av miljöhus samt gjutning av betongplatta.

Inbyggnad av tank

Inbyggnad av tank på Kiviks Musteri.

Utekök och bar

Utekök och bar på Allé på Österlen.

Nya Sånnaskolan i Åhus

Nybyggnation av F-6 skola i Åhus.

Kv. Herkules i Trelleborg

Ombyggnation av affärslokal.

Murmästaren & Värdshuset

Nybyggnation av kedjehus och radhus i Lomma.

Lönebostället

Tak- och fönsterbyte.

Kv. Särimner

Energieffektiva lägenheter i Hyllie.

Dungen

Nybyggnad av kontorshus. Vinnare av Malmö stads Stadsbyggnadspris 2019.

Uppåkra Förskola

Nybyggnation av förskola i Hjärup.

Gängtappen

Verksamhetsanpassningar i kontorsbyggnad.

Lingenässkolan Kristianstad

Nybyggnation av F-6 skola i Kristianstad.

Kv. Vikhem

Nybyggnation av äldreboende i Staffanstorp.

Kranen 2 i Västra Hamnen Malmö

Ombyggnad till Polishögskolans verksamhet.

Scan Kristianstad, Stalltak

Takbyte, höjning av stall samt byte av betongstomme med pelare- och balksystem.

Projekt Drifthus, Simrishamn

Nyproduktion och tillbyggnad av kontor.

Idrottshallen i Kristianstad

Etapp 1 av ombyggnad av idrottshall.

Svalans Förskola

Om- och tillbyggnad av förskola.

Folktandvården Krstd

Ombyggnad av lokaler.

Scan Kristianstad, Skiven

Renovering i etapper.

Kv. Stapelbädden

Nybyggnad av studentlägenheter.

Havsblick, kv Lichton

Nybyggnad av lägenheter.

Inklädnad av destillationsbyggnad

Inklädnad av destillationsbyggnad.

Parken 2

Grundläggning samt platsgjutning av källare och garage.

Marinpedagogiskt Centrum

Nybyggnad av Marinpedagogiskt centrum.

Hemhult Kristianstad

Totalrenovering med höga krav på ljudklimatet.

Scan Kristianstad, Konserven

Takbyte i två etapper.

Kv. Högvakten 6

Ombyggnad av kontorsfastighet.

Svenska Foder i Åhus

Plansilolager.

Skola Borstahusen

Nyproduktion av skola i Landskrona.

Kvarteret Fossilen

Nyproduktion av lägenheter.

Kv. Uven

Totalrenovering och verksamhetsanpassning av fastighet.

Nybyggnad Nöbbelöv, Lund

Nyproduktion av lägenheter.

ICA Värnhem i Malmö

Ombyggnad av butikslokaler.

Kvarteret Hermod 2

Nyproduktion av flerbostadshus.

Absolut Company

Om- och tillbyggnad av tanklager.

Sparbanken Skåne i Eslöv

Ombyggnad av kontor.

Absolut Company

Lossningsstation för etanoltransporter.

Biotronen

Forskningsanläggning i Alnarp.

Ubåtshallen Malmö

Omfattande ombyggnad av kontor.

Bostäder Brandstationen

Nyproduktion av lägenheter.

Kvarteret Valthornet

Ombyggnad till marklägenheter.

Swedbank Åstorp

Ombyggnad av bankkontor.

Absolut Company

Ny pumpstation och automatiskt vattensprinklersystem.

Tetra Pak

Nybyggnation av höglager, truckladdningsrum och skyddsrum, samt takförstärkning.

Kristianstad Automobil Däckcenter

Nybyggnad av däckhotell.

Bulklager Landskrona

Återuppförande av bulklager efter brand.

Pålsjö Dammar

Inspirerande utemiljöer för studenter.

Tulip Food Company

Om- och tillbyggnad åt Tulip Food Company AB i Malmö.

Östra Kommunhuset Kristianstad

Ombyggnad av kontorshus.

Malmö Universitet

Niagara, Malmö Universitetets flaggskepp på Universitetsholmen mitt i Malmö.

Rinkaby Rör

Nyproduktion, samt verksamhetsanpassning av befintliga lokaler.

Hermod 1

Miljöklassad kontorsbyggnad.

Max Lab IV

Plåtexpressen fick uppdraget att stå förplåtslageriet på Max-lab IV i Lund.

Stadsparkscaféet

Om- och tillbyggnad av café.

Högevallsbadet

Stor om- och tillbyggnad av badhus.

Arkivcentrum Syd

Nya arkivhallar och kontor sammanlänkade med överglasade gångstråk.

Hermodsdalsskolan

Skola för ca 450 barn i allt från förskola till årskurs nio.

Kvarteret Harlösabanan

Nyproduktion av lägenheter.

Hörby Sportcenter

En komplett anläggning med allt för seriös sim- och hoppträning till äventyrsbad.

Sonys huvudkontor i Lund

Nybyggnation av kontor och P-hus på Brunnshögsområdet i Lund.

Äldreboendet Solhällan

Nybyggnation av äldreboende.

BMC i Lund

I Lund deltog vi i Sveriges största husbyggnation.

Ericsson

Nybyggnation av kontor på Brunnshögsområdet i Lund. Nominerat till Årets Bygge 1999.

Kvarteret Axel Lillie

I centrala Kristianstad ligger ett trefaldigt prisat, miljövänligt hus som har utvecklats och byggts av Thage Anderssons Byggnads AB.