Nytt huvudkontor till ABK

Ett ombyggnadsprojektet om ca 2200 kvm vid namn “Jepp Buck” i centrala Kristianstad. Projektet innebar komplett ombyggnad av kontorslokaler för att sedermera inrymma AB Kristianstadbyggens nya huvudkontor. Byggnaden innehåller även den del där vi tidigare utfört ombyggnad till Folktandvården.

Utförandeformen var en totalentreprenad i samverkan.