Absolut Company

Vi fick förtroendet att utföra en lossningsstation för etanoltransporter till The Absolut Company. Den består av en delvis egenprefabricerad grundläggning i betong. Ovanpå detta monterades valsade HEA-balkar som bultades ihop med stålrör och som sedan kläddes med cortenplåt. Tillsammans bildar det en vacker konstruktion för upphängning av sprinkler och säkerhetsinstallationer, allt för en säkrare lossning av etanol.