Absolut Company

Till Absolut Company i Åhus fick vi förtroendet att utföra en om- och tillbyggnad av ett tanklager där vi bl.a. gjöt ett nytt mellanbjälklag på samverkansstål inne i befintlig byggnad, som efter färdigställande skulle bli lokaler för etanol- och vattentankar. Väggar och tak målades om och golven belades med massagolv.

Vi uppförde även en tillbyggnad på 85 m2 med 3 rum som blev elcentral, pumprum och sprinklercentral.