Inklädnad av destillationsbyggnad

Projektet avsåg inklädnad av en destillationsbyggnad till The Absolut Company med syftet att förhindra fåglar större än 18 mm (motsvarar svalor) att komma in.