Absolut Company

Vi fick förtroendet att förse Absolut Companys etanolfabrik i Nöbbelöv med en ny pumpstation och ett nytt automatiskt vattensprinklersystem med central försörjning för släckvatten och avledning. Entreprenaden omfattade bygg-, sprinkler- och markarbeten.
Byggnadsarbetena avsåg ett pumphus på 100 kvm med platta på mark och en prefabricerad betongstomme, två stycken stora vattenreservoarer i betong (varav den ena har en diameter av 50 m), samt diverse arbeten inom anläggningen.