Äldreboendet Solhällan

Äldreboendet Solhällan i Lund. 34 lägenheter i två huskroppar stod färdigt för inflyttning sommaren 2005. I husen finns också många lokaler för gemensamma aktiviteter.