Allöskolan

Allöskolan kommer bli en ny högstadieskola och grundsärskola för totalt ca 620 elever i centrala Kristianstad.

Projektet gäller nybyggnad av en skola i 3 våningar, BTA ca 10580 kvm, samt en större idrottshall med två hallar och 10 omklädningsrum, BTA ca 3080 kvm.

På tomten där skolan ska byggas har det tidigare funnits en skola som nu är riven.

Projektet har som mål att uppfylla krav likställda med certifiering enligt Miljöbyggnad nivå Silver.