Bulklager Landskrona

Projektet avsåg återuppförande av ett bulklager som brunnit. Den huvudsakliga inriktningen på entreprenaden var betong- och stål/plåtarbeten. Projektet bedrevs i samverkan som en utförandeentreprenad.