Bajonetten 3

Nyproduktion av hyreslägenheter inkl. utemiljö till fastighetsbolaget Brinova. I den första etappen av två kommer Hus B (=42 st. lgh) och Hus C (=52 st. lgh.) uppföras. Hus B byggs i 10 våningar utan källare. Hus C s.k. lamellhuset uppförs i 8 våningar, med sutterängplan i bottenvåning.

Byggnaderna kommer ligga intill Kanalgatan i centrala Kristianstad och arkitekturen står Krook & Tjäder för. Fasaden kommer bestå av bl.a. skiffer och skivbeklädnad.