Bellevuegården

Bellevuegården (dvs den del som förvaltas av Stena Fastigheter) omfattar ett område beläget väster om Lorensborgsgatan med avgränsning mot norr av Hålsjögatan och mot söder av Svansjögatan. Norra delen av området utgörs av fastigheten Hålsjön 2 och södra delen av området utgörs av fastigheten Svansjön 4.

Projektet omfattar finplanering och nybyggnad av tre flerbostadshus inom fastigheten Hålsjön 2, benämnda Hus A, Hus B och Hus C (92 st. lgh) samt ett flerbostadshus inom fastigheten Svansjön 4, benämnt Hus D (43 st. lgh).

Hus A ska utföras med 4 våningar samt en vindsvåning med teknikutrymme. Hus B ska utföras med 6 våningar samt en vindsvåning med teknikutrymme. Hus C ska utföras med 6 våningar samt en källarvåning och vindsvåning med teknikutrymme. En del av Hus C ska placeras ovan befintligt garage inom fastigheten. Inom kvarteret Svansjön 4 avser Stena Fastigheter att uppföra ett flerbostadshus i 5 våningar samt en vindsvåning, betecknat hus D enligt arkitekthandling.