Biotronen

Akademiska Hus var beställare till den nya forskningsanläggningen Biotronen i Alnarp. Ett projekt som även inkluderade markarbeten på tomt. BTA var ca 1300 m², varav 250 m² var växthus.
Biotronen består av en platsbyggd grund med en prefabricerad stomme med tillhörande växthusbyggnad. En förbindelsegång i glas byggdes bredvid anläggningen, vilken anslöt den nya anläggningen till redan befintliga byggnader. Inne i huvudbyggnaden installerades såväl odlingskammare som klimatkammare där man kan bedriva forskning på framförallt växter. Det är en installationstät byggnad där samordning mellan flera under- och sidoentreprenörer var en stor utmaning.
Projektet bedrevs i samverkan som en utförandeentreprenad med generalentreprenörsåtagande.