BMC i Lund

I Lund deltog vi i Sveriges största husbyggnation. Beställare var Akademiska hus och byggnaden omfattar 28 000 kvm, huvudsakligen laboratorium. Byggnationen startade hösten 1998 och var färdig hösten 2000.