Bostäder Brandstationen

Projektet innefattade nyproduktion av 45 lägenheter i bostadsområdet Brandstationen Kävlingevägen, som uppfyller kravet passivhusstandard. Fyra bostadshus uppfördes i tre till fyra våningar med plats för de 45 hyreslägenheterna samt lokaler. Under bostadshusen uppfördes även områdeskontor, garage, cykelparkeringar samt anläggning för sophantering.