Bussdepå Lund

Bussdepån på Gastelyckan i Lund ska byggas till och expanderas. Projektet består av en tillbyggnad med nya verkstäder och en ny tvätthall på ca 2000 kvm BTA, samt ombyggnad på ca 1000 kvm BTA i delar av den befintliga byggnaden. I projektet ingår även rivning av byggnad och markarbete inom grannfastigheterna, dit bussdepån ska expandera.