red4_Illustrationsbild Bussdepå

Illustration: BBH Arkitektur & Teknik