Folktandvården Krstd

Av AB Kristianstadsbyggen erhöll vi uppdraget att bygga om lokaler till Folktandvården. Projektet var en totalentreprenad och uppdraget innefattade ombyggnad av kontorslokaler till lokaler till Folktandvården i Kristianstad. Folktandvården monterade och installerade operationsstolar, samt satte upp sin inredning under entreprenadtiden.