Fröknegårdsskolan

Projektet avsåg till- och ombyggnad av Fröknegårdsskolan i Kristianstad.

Tillbyggnaden rymmer lokaler för storkök och undervisning. Ombyggnaden avsåg anpassning av tidigare matsal, storkök m.fl. till bibliotek, undervisningslokaler, städcentral samt administrativa lokaler. Viss ombyggnad gjordes också på grund av förändringar i brandutrymning, brandcellsgränser m.m. med anledning av tillbyggnaden.

Bruttoarea tillbyggnad: ca 2600 m2
Bruttoarea ombyggnad: ca 800 m2