Gamla lungkliniken (Hus G)

Projektet är en ombyggnation av Gamla lungkliniken (Hus G) där Lunds universitet har en del av sin verksamhet. Akademiska Hus är fastighetsägare och vår beställare i projektet. Ombyggnaden ingår som en del i en större plan för universitetsområdet i kvarteret Paradis.

Projektet omfattar ca 3500 m² BTA, exkl. källarplan. Ombyggnaden kommer att leda till att fler arbetsplatser ryms i huset. Ett antal arbetsrum och studiemiljöer kommer att byggas om och huset kommer att få en ny och tydligare entré mot norr. Med undantag för källarplan byts ventilationsanläggningen ut mot ny och energieffektivare ventilation. Verksamheten får också ett nytt kablage för sitt tele/data-system, likaså förbättras byggnadens säkerhet genom att lås- och passage-systemet byts ut mot ett nytt och modernare system.