Gängtappen

Vi har genomfört verksamhetsanpassningar av åtta våningsplan till olika företag i kontorsbyggnaden Gängtappen i Malmö. På bottenvåningen fräschade vi dessutom upp ett storkök och byggde ett helt nytt beredningskök. Vi gjorde även fasaden på markplan ”öppningsbar”, vilket gör att man kan gå direkt ut på en träläktare i två etager som vi har byggt i träslaget Azobe. Trädgården på framsidan av huset har vi också lagt om med nya platanträd, småplanteringar, smågatstensytor, stenmjölsytor, boulebana, bevattning och belysning.

Projektet medförde en del utmaningar som bland annat berodde på korta byggtider, men även att huset är K-märkt vilket gjorde att vi fick vara kreativa med att hitta lösningar som levde upp till både beställarens och stadsbyggnadskontorets krav. En annan utmaning var att vi gjorde nya interntrappor mellan vissa våningsplan. För att lösa denna uppgift hade vi stor nytta av Thagekoncernens breda kompetens, innefattande både håltagning och smide.