Gauffinska Gården

Gauffinska Gården i Kristianstad ägs och drivs av Jacob Twetman. Jacob Twetman och hans familj är THAGEs äldsta kund. Vi har utfört arbete till dem i två generationer. Vi är mycket glada för att ha deras förtroende att hjälpa till att bevara och utveckla Gauffinska Gårdens äldre kulturhus som ursprungligen är uppförda i början av 1800-talet.

Gauffinska Gården utgörs till cirka hälften av bostäder och den andra hälften av kontor, butiker och lokaler för servering. Renovering av Gauffinska Gården sker med stor omsorg om att bevara byggnadernas ursprungliga utseende och historia.

Under årens lopp har vi på THAGE utfört bl.a. fasadrenoveringar, fönsterbyten samt invändiga renoveringar. Vi har till exempel fått vara med och bila fram gamla korsvirkesväggar och laga upp dessa. På vissa ställen har vi plockat upp många lager av gamla golv för att komma ner till ursprungligt golv. I Hesslebaren har vi nyligen utfört ett stort arbete med att plocka fram de gamla tegelvalven från 1846. På väggarna i Hesslebaren finns vackra väggmålningar. Vi är även i full gång med att totalrenovera ett par lokaler. Här tas de ursprungliga tegelväggarna fram och även de ursprungliga golven.