Harven 2

Ny- och tillbyggnation av kontorsbyggnad inom kv. Harven 2 i Lund.

Beställare är Unikum som bl.a. har utvecklat ekonomisystemet Pyramid som används flitigt inom Thage-koncernen. Thage och Unikum har i tätt samarbete projekterat fram en fin lösning på Unikums behov av utökade ytor.

Nybyggnaden består av ett kontor på ca 1000 m2 i två plan. Konstruktivt består det av platta på mark, prefabricerad betongstomme och HDF-bjälklag med fläktrum på tak. Det gamla och det nya kontoret binds ihop av en ny förbindelsegång.