Havsblick, kv Lichton

Till Ystadbostäder fick vi förtroendet att uppföra 29 hyreslägenheter  och 10 servicelägenheter. Objektet är beläget i västra delen av Ystad, i närheten av gamla kyrkogården. Servicelägenheterna är placerade i plan 1 och 2, tillsammans med uppehålls-, komplement-, och personalutrymmen. Hyreslägenheterna finns i plan 2 till 5.